Homepage

Welcome!

CU NEX เป็นแอปพลิเคชัน 📱 ที่จะคอยอัปเดตข่าวสาร งานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สามารถจ่ายค่าเทอมผ่านแอปฯ ได้อย่างสะดวกสบาย 💸 รวมทั้งคอยอัพเดตไลฟ์สไตล์ และยังมีสิทธิพิเศษเฉพาะชาวจุฬาอีกด้วย ✨#CUNEXPRIVILEGES เรียกได้ว่าตลอดเวลาในรั้วจุฬาฯ CU NEX จะเป็นเพื่อนคนสำคัญเชียวล่ะ 😄 #ให้CUNEXช่วย