คุณเป็นผู้นำแบบไหน? ‘สัตว์ 4 ทิศ’ บ่งบอกจุดแข็ง-จุดอ่อนของตัวเอง

✨ คุณเป็นผู้นำแบบไหน? ‘สัตว์ 4 ทิศ’ บ่งบอกจุดแข็ง-จุดอ่อนของตัวเอง 😍👍🏻

1.กระทิง 🐂 นักปฏิบัติ ชอบการแข่งขัน ตรงไปตรงมา กล้าได้กล้าเสีย และมีเป้าหมายที่ชัดเจน

💎 จุดแข็ง: มีความเป็นผู้นำสูง เชื่อมั่นในตัวเอง รักพวกพ้อง และเป็นนักลงมือทำให้เห็นผลสำเร็จ

🔍 จุดอ่อน: ยึดตัวเองเป็นใหญ่ ชอบสั่งหรือควบคุมคนอื่น พูดจาตรงไปตรงมา และตัดสินใจเร็ว

2. อินทรี 🦅 นักคิดสร้างสรรค์ ชอบเข้าสังคม รักอิสระ คิดนอกกรอบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

💎 จุดแข็ง: มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่และหลากหลาย

🔍 จุดอ่อน: เบื่อง่าย ไม่ชอบทำงานซ้ำซาก และทำงานหลายอย่างไปพร้อมกัน จึงอาจเกิดความผิดพลาด

3. หนู 🐭 นักสานสัมพันธ์ ใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ให้ความสำคัญกับความรู้สึก รวมถึงประนีประนอมเก่ง

💎 จุดแข็ง: ทำงานเป็นทีมได้ดี รับฟังและใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

🔍 จุดอ่อน: เกรงใจคนอื่นมากเกินไป จึงมักถูกเอาเปรียบ ไม่เชื่อมั่นในตนเอง และไม่ค่อยชอบเป็นผู้นำ

4.หมี 🐻 นักวิเคราะห์ เจ้าหลักการ มีระเบียบ ชอบวางแผน และทำงานตามขั้นตอน

💎 จุดแข็ง: ทำงานเป็นระบบ มีเหตุผล รอบคอบ และเคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์ จึงทำงานผิดพลาดได้ยาก

🔍 จุดอ่อน: ทำงานเคร่งเครียดเกินไป ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และติดอยู่ในกรอบ จึงไม่ค่อยมีไอเดียใหม่ ๆ

ไม่ว่าเพื่อน ๆ จะเป็นผู้นำแบบไหน ก็ล้วนมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน 🎈 เพราะฉะนั้น จงใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์ รวมถึงระมัดระวังและแก้ไขจุดอ่อนให้ดีขึ้น 🤩 NEXKY เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ 💕

#CUNEX #NEXKY

Published by NEXKY

NEXKY คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความดีใจที่ได้เจอทุกคน มีคำถามอยากปรึกษา ติดต่อ NEXKY ได้ที่ FB : CU NEX