การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนิสิตและบุคลากร จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มคอ่านเพิ่มเติม “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนิสิตและบุคลากร จุฬาฯ”